בכל התרגילים שלפניכם אין להיעזר במחשבון ! . 1 נתון : 467 = 82 , 192 . 176 כתבו מה תהיה התוצאה של התרגילים האלה : א . 468 176 ב . 467 177 ג . 467 175 . 2 סדרו את המכפלות הבאות לפי גודלן ( בלי לחשב . ( א . 82 27 ג . 426 676 ה . 82 26 ז . 798 ב . 572 426 ד . 624 27 ו . 652 . 3 מבין ארבעת המספרים הבאים , סמנו שני מספרים שסכומם קרוב ביותר . 1200–ל א . 800 ב . 495 ג . 985 ד . 765 4 . מהו השבר העשרוני הגדול ביותר ? א . 0 . 5 ב . 0 . 5001 ג . 0 . 05022 ד . 0 . 500000 5 . מהי התשובה הנכונה ? א . 5 . 002 3 . 98 1 . 99 4 19 . 9 3 199 2 0 . 199 1 ב . 0 . 45 : 9 5 4 0 . 5 3 0 . 05 2 0 . 005 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית