מה נלמד ? מעגל ועיגול היקף עיגול שטח עיגול מעגל ועיגול דיון 1 א . סמנו במחברת נקודה . M סמנו נקודה המרוחקת מהנקודה M מרחק של 4 ס”מ . סמנו עוד חמש נקודות המרוחקות מהנקודה M מרחק של 4 ס”מ . ב . האם יש עוד נקודות בעלות אותה התכונה ? אם כן , סמנו עוד עשר נקודות כאלה . ג . האם תוכלו למצוא את כל הנקודות בעלות התכונה הזאת ? מעגל הוא אוסף כל הנקודות שמרחקיהן מנקודה מסוימת שווים זה לזה . הנקודה המסוימת הזו נקראת מרכז המעגל . בסרטוט : הקו השחור הוא מעגל שמרכזו בנקודה . M עיגול הוא פנים המעגל והיקפו . בסרטוט : השטח הצהוב והקו השחור ביחד הם עיגול . רדיוס הוא קטע המחבר בין מרכז המעגל לנקודה על המעגל . בסרטוט : הקטע MB הוא רדיוס , וכך גם כל שאר הקטעים הצבועים בירוק .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית