מה נלמד ? מרכיבים של משולש ישר–זווית שטח של משולש ישר–זווית גובה משולש שטח של משולש כלשהו מרכיבים של משולש ישר – זווית במשולש ישר–זווית כל אחת משתי הצלעות היוצרות את הזווית הישרה נקראת ניצב . הצלע שמול הזווית הישרה נקראת יתר . משולש ABC רושמים כך : ABC  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית