. 1 בכל סעיף , בלי לפתור את התרגיל , בחרו את המספר הקרוב ביותר לתוצאה . . 2 בכל סעיף , בלי לחשב , מצאו את המספר העשרוני הקרוב ביותר לשבר הפשוט . אפשר להיעזר בציר מספרים . . 3 נתון תרגיל : 25 = 875 . 35 פתרו בעזרתו את התרגילים . | 1750 : ( -25 ) ז 35 | 50 ה | ( -875 ) : 35 ג 25 | ( -35 ) א 50 | -7 ח ( -70 ) | ו | -875 : ( -25 ) ד | 875 : ( -35 ) ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית