מה נלמד ? סוגי זוויות והשוואתן סכום והפרש של זוויות חוצה זווית מדידת זוויות זוויות צמודות זוויות קדקודיות סוגי זוויות והשוואתן דיון 1 לכל אחת מהזוויות שלמטה קבעו אם היא גדולה , A–מ קטנה ממנה או שווה לה . ( היעזרו בנייר שקוף ( . אפשר להשוות בין כל שתי זוויות , למשל K , M–ו כך : מעתיקים את אחת הזוויות ( למשל ( K על נייר שקוף . מניחים את הזוויות זו על זו , קדקוד על קדקוד , כך ששוק אחת של K תהיה על שוק של . M בודקים איפה השוק השנייה של כל זווית , ובאיזו זווית מפתח השוקיים גדול יותר . ככל שמפתח השוקיים גדול יותר , כך הזווית גדולה יותר . בסרטוט : M < K  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית