מה נלמד ? ביטויים שווים וביטויים נגדיים פתרון משוואות דיון 1 א . השלימו את הטבלה . ב . מצאו קשר בין הערכים של שני הביטויים : -x , x ג . מה תוכלו לומר על שני הביטויים x ? -x–ו ביטויים שסכומם הוא 0 הם ביטויים נגדיים . הסימן מינוס לפני ביטוי אלגברי משמעותו מציאת ביטוי נגדי לביטוי נתון . דוגמה 1 הביטויים x ו– -x הם ביטויים נגדיים . דוגמה 2 הביטויים - ( x - 5 ) ו– ( x - 5 ) הם ביטויים נגדיים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית