מה נלמד ? כפל מספרים מכוונים : תרגילי כפל שבהם אחד הגורמים חיובי והאחר שלילי תרגילי כפל שבהם שני הגורמים שליליים חזקה ושורש ריבועי חילוק מספרים מכוונים תרגילי כפל שבהם אחד הגורמים חיובי והאחר שלילי דיון 1 בכל סדרת תרגילים : א . תארו את הסדרה : מה קבוע ? מה משתנה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית