מה נלמד ? תרגילי חיבור וחיסור שבהם המספר השני חיובי מספרים נגדיים תרגילי חיבור וחיסור שבהם המספר השני שלילי תרגילי שרשרת של חיבור וחיסור תרגילי חיבור וחיסור שבהם המספר השני חיובי דיון 1 בכל סעיף סרטטו ציר–מספרים , חשבו בעזרתו את התרגיל ותארו את דרך החישוב שלכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית