מה נלמד ? מהם מספרים מכוונים ? ציר–מספרים ותכונותיו השוואת מספרים מכוונים מהם מספרים מכוונים ? דיון 1 לפניכם רשימת טמפרטורות שנמדדו במקומות שונים בעולם ביום מסוים : 12 ° C מעל לאפס - ירושלים 2 ° C מתחת לאפס - פריס 7 ° C מתחת לאפס - לונדון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית