מה נלמד ? פעולות באגפי המשוואה שאינן משנות את פתרונה פתרון משוואה על ידי ביצוע פעולות באגפי המשוואה פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות 1 מצאו פתרון לכל משוואה . | x : 4 = 46 ד | 3 x = 15 ג | x - 4 = 2 ב | 5 + x = 20 א נסו למצוא פתרון נוסף לכל אחת מהמשוואות . אם לא קיים פתרון נוסף , הסבירו מדוע . לפתור משוואה משמעו למצוא את כל המספרים , שכאשר מציבים אותם במקום המשתנים במשוואה , מקבלים בשני אגפי המשוואה את אותו המספר . דיון 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית