כותבים על הלוח את כל המשפטים שנשארו מטקסט המקור . שואלים : האם בסיכום נמצא המידע החשוב על המשאבה ? כל אחד כותב את הסיכום שלו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך