הערה דידקטית : משום המורכבות של פעולת ההכללה , מומלץ לבצע אותה בעבודה מונחית ומתווכת במליאה או בקבוצות בליווי מורה . מזמינים את הלומדים ליצור הכללות של משפטים . מזכירים להם שדרך אחת ליצור הכללה היא להפוך 2 משפטים למשפט אחד , כשהרעיונות של משפט אחד נכנסות אל תוך משפט השני . דרך אחרת ליצור הכללה היא למחוק רעיונות חוזרים או מילים חוזרות משניים - שלושה משפטים שעוסקים באותו נושא . בוחרים יחד משפטים שאפשר ליצור מהם משפט מוכלל . מתרגלים יחד את פעולת ההכללה ( לוח דיגיטלי עשוי לסייע מאוד להמחשה . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך