אומרים ללומדים שלפני שעוברים לכתיבת הסיכום כדאי לבדוק פעם נוספת את המשפטים שלא מודגשים , כדי להיות בטוחים שבאמת לא כתוב בהם משהו חשוב לסיכום , משהו שאי אפשר לוותר עליו . מזכירים ללומדים שבבדיקה כדאי לשים לב שבמשפטים שלא הודגשו יש פרטים מיותרים שלא הכרחיים לסיכום , תיאורים וסיפורים מפורטים ומורחבים , חזרות , דוגמות וציטוטים . מציעים ללומדים לקרוא כל משפט לא מסומן ולשאול את השאלה : - האם יש במשפט פרטים מיותרים או תיאורים וסיפורים או חזרות או דוגמות או ציטוטים ? אם יש במשפט משהו מבין הדברים האלה - המשפט הוא בדרך כלל משפט משני ולא חשוב לסיכום , ולכן נכון למחוק אותו . הערה דידקטית : אם בחלק הראשון של ההוראה הודגמו רק הפעולות של זיהוי משפטים עיקריים ומחיקה של משפטים משניים והעתקת המשפטים העיקריים למסמך המשמש סיכום לעצמי , אפשר לעצור את הפעילות כאן . אם הוחלט להתקדם עם כל הילדים או עם קבוצת ילדים לפעולת סיכום המיועד לנמענים אחרים - להלן המשך הכולל יצירת הכללות וכתיבת טקסט סיכום לכיד וברור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך