מבקשים מהלומדים לסמן ולהדגיש בכתבה את המשפטים החשובים , העיקריים . מזכירים להם להיעזר במשפט המכליל כ"אבן בוחן" ( קריטריון , ( ומדריכים אותם איך לעשות זאת : "להחזיק" מול העיניים את המשפט המכליל , לקרוא משפט ( או פסקה ) לשאול על המשפט אחת משתי השאלות ( או את שתיהן : ( א . האם ( או איך ) מה שכתוב במשפט שקראנו קשור לתוכן של המשפט המכליל ? ב . האם יש במשפט שקראנו מילים דומות ( או מילים שקשורות ) למילים במשפט המכליל , ואילו הן ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך