האם בכל פסקה יש מידע חשוב על הטפטפת או על ההמצאה שלה ? האם בכל פסקה אין פרטים מיותרים או תיאורים וסיפורים או חזרות או דוגמות או ציטוטים ? האם בכל פסקה יש מידע חדש או מידע נוסף על הטפטפת או על ההמצאה שלה ? הערה דידקטית : אפשר ומומלץ לתכנן שיחה המשקפת את המהלכים שנעשו עד כה . המללת המהלך עשויה לסייע לחלק מהילדים לאמץ אותו במצבים דומים שבהם יתבקשו לסכם מידע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך