הפעולה המורכבת הנוספת שמתבקשת במהלך כתיבת סיכום היא ההכללה , ובה עוסק חלק זה . התנסות מושכלת עם פעולת ההכללה נעשתה בשלב הראשון , כאשר נפגשו הלומדים עם יצירת משפט מכליל שמוסר את עיקרי הדברים בטקסט . ההחלטה אם להרחיב את העיסוק בפעולת ההכללה נתון לשיקול דעת המורה על סמך ההיכרות עם הלומדים בכיתה , ובהתאם למטרות ההוראה . מזמינים את הלומדים לפגוש שני סוגים של הכללות ( לוח דיגיטלי עשוי להיות עזר רב להמחשה . ( מפנים את תשומת לב הלומדים לעובדה החשובה שהמשפטים שמהם נוצרו ההכללות הם באותו עניין , מדברים על אותו נושא . מבקשים מהם לקרוא את המשפטים ולומר מה קרה בכל דוגמה . דוגמה א . 1 הטפטפת הומצאה בישראל , והיא נחשבת להמצאה חשובה מאוד בענף החקלאות בעולם כולו . . 2 הטפטפת הומצאה בסוף שנות החמישים של המאה הקודמת על ידי המהנדס הי ff ראלי ff מחה בלאס ובנו ישעיהו . איחוד של שני המשפטים יכול ליצור את המשפט הזה : הטפטפת שהומצאה בישראל בסוף שנות החמישים של המאה הקודמת על ידי המהנדס הי ff ראלי ff מחה בלאס ובנו ישעיהו , נחשבת להמצאה חשובה מאוד בענף החקלאות בעולם כולו . בדוגמה א שני משפטים ( משפט 1 ומשפט ( 2 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך