אומרים ללומדים שלפני שעוברים לכתיבת הסיכום , כדאי לבדוק פעם נוספת את המשפטים שלא מודגשים , כדי להיות בטוחים שבאמת לא כתוב בהם משהו חשוב לסיכום , משהו שאי אפשר לוותר עליו . הדיבור המשותף יציף מידע אודות המשפטים שאינם מודגשים , למשל : במשפטים אלו יש פרטים מיותרים שלא הכרחיים לסיכום על המצאת הטפטפת ( למשל , פרטי ביוגרפיה על שמחה בלאס . ( תיאורים וסיפורים מפורטים ומורחבים ( למשל , הסיפור על העץ שגדל ללא מים . ( חזרות ( למשל , ההסבר שהטפטפת היא צינור השקיה עם חורים . ( דוגמות וציטוטים . מציעים ללומדים לקרוא כל משפט לא מודגש ולשאול את השאלה : - האם יש במשפט פרטים מיותרים או תיאורים וסיפורים או חזרות או דוגמות או ציטוטים ? אם יש במשפט משהו מבין הדברים האלה , המשפט בדרך כלל הוא משפט מיותר לסיכום , ונכון למחוק אותו . מעתיקים את המשפטים העיקריים לדף נקי . מוסיפים כותרת הכוללת את שם הטקסט המקורי , מהיכן הוא לקוח , וכן את המילה סיכום . כדאי להעתיק את המשפטים במבנה של רשימה . לדוגמה : המשפטים העיקריים בטקסט המצאת הטפטפת . 1 הטפטפת הומצאה בישראל , והיא נחשבת להמצאה חשובה מאוד בענף החקלאות בעולם כולו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך