מנסחים שני משפטים מכלילים ומציגים לכיתה או לקבוצה באמצעות כתיבה על הלוח או באמצעות הקרנה על לוח חכם . לדוגמה : . 1 הטקסט מספר על הטפטפת שהמציאו בישראל , מתאר איך הטפטפת משקה את הצמחים , מסביר למה הטפטפת היא המצאה חשובה לחקלאות , ומספר שמשתמישם בטפטפת בעולם . . 2 מהטקסט ולמדים שהטפטפת היא המצאה ישראילת , שעם הטפטפת משקים צמחים , שהיא חשובה לחקלאות , ושמשתמישם בה בהרבה מדינות בעולם . משוחחים על המשפטים : . 1 למה כל אחד משני המשפטים הוא משפט מכליל טוב ? . 2 איזה משפט היינו בוחרים ולמה ? . 3 האם היינו מציעים לשנות משהו במשפט שבחרנו , להוסיף לו או להוריד ממנו ? השיח הכיתתי סביב הנושאים האלה חשיבותו רבה . הוא יעלה הבחנות דקדקניות מטה- לשוניות ומטה-קוגניטיביות , כמו : פעלים שונים שמשמשים להכללה במשפט הראשון ( מספרת , מתארת , מסבירה , ( ופועל אחר ( לומדים ) שמשמש במשפט השני . דגם אחד של משפט מכליל ( משפט - ( 1 מתייחס אל מה שיש בכתבה , בטקסט . דגם אחר של משפט מכליל ( משפט - ( 2 מתייחס אל מה שהקורא לומד מהטקסט . הדיבור על הנושאים האלה הוא גם דיבור שמקדם כתיבה מעצם העובדה שהלומדים יקראו בדקדקנות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך