אומרים ללומדים שבשיעורים הקרובים הם ילמדו איך לכתוב סיכום ויתנסו בכתיבה כזאת . במליאה מדברים ומבררים : מתי הם כותבים סיכומים בבית הספר ? למה הם כותבים סיכומים בבית הספר ? איפה עוד ( חוץ מבית הספר ) לדעתם כותבים סיכומים ? שיחת בירור זו אמורה להעלות למודעות את המקום שיש לסיכום בתוך הלימודים שלהם . הסיכום נוכח מאוד במקצועות עתירי מלל : מסכמים דברים שנאמרו בכיתה , ומסכמים גם דברים שכתובים בספר . מסכמים כחלק משיעורי הבית , ומסכמים כדי להתכונן למבחן . מסכמים כדי להבין , ומסכמים כדי לזכור . מסכמים כי המורה ביקש לסכם , ומסכמים כי בוחרים ורוצים לסכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך