מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי המזכירות הפדגוגית הפיקוח על הוראת העברית כותבים סיכום על המצאות שקשורות למים מ ב ו א " אחד מתוצרי הכתיבה הנפוצים בבית הספר בסיטואציות של למידה הוא הסיכום " . תכנית לימודים , חינוך לשוני - שפה ספרות ותרבות , משרד החינוך , תשס"ג , עמ' 77  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך