מלכ י א פרק א . 1 תשובה לשאלה 1 ד : ההצג רומז על הנושא המרכזי בפרק - מציאת יורש למ ל . כדאי להתעכב על שני ענייני מרכזיי . אחד - לראשונה יש " בית מלכות " - מ ל יורש שהוא צאצא למ ל , בשונה ממלכות שאול שנקטעה . שני - שלמה המ ל , עתיד להיות דמות מרכזית בסיפור כינו הממלכה ובתודעת זכרו ³ הממלכה המאוחדת . בנו ס , דמותו של שלמה תלווה אותנו בפרקי הלימוד הבא י - עד למלכ י א יא . . 2 תשובה לשאלה 2 ב : לפי רשימת הבנ י , אדניה הוא הבא בתור למלוכה . תרגיל זה מהותי לביסוס ההצדקה של המהלכ י של אדניה - ושלילת לאחר מ כ . 3 . תשובה לשאלה : 6 רשימת המוזמני של אדניה , מרמזת על כ שהוא לא בטוח בהמלכה שלו את עצמו ... . 4 תשובה לשאלה : 8 הטבלה בשאלה 7 מכוונת לדמיו ב י אבשל ו לבי אדניה . ידוע לנו כי מרד אבשל ו לא הצליח . וכי אבשל ו לא מ ל בסבופו של דבר . מכיוו שאדניה ואבשלו דומ י , ני ת לשער כי סופו של אדניה יהיה דומה לסופו של אבשל ו - ואדניה לא ימל ו . . 5 תשובה לשאלה : 9 בת שבע מתנגדת למלכות אדניה כיוו ³ שהיא אמו של של שלמה , וכמוב הייתה רוצה ששלמה , בנה , יירש את כס המלוכה . . 6 תשובה לשאלה : 1- לפי שמואל ב ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית