* עול התנ , ² " מלכ י א , ב , הוצאת דברי הימ י תשע " א * עול התנ " - ² מגילות , הוצאת דברי הימ י , תשע " א * עול התנ " - ² תרי עשר , הוצאת דברי הימ י , תשע " א * עול התנ , ² " תהיל י א ב , בוצאת דברי הימ י , תשע " א * אמית יאירה , גלוי ונסתר במקרא : פולמוס י גלויי , עקיפ י ובעיקר סמויי , ידיעות אחרונות , תל אביב , 2--3 * זקובי יאיר , גבוה מעל גבוה , ע עובד , תל אבי 1995 * סימ ו אוריאל , יונה , סדרת מקרא לישראל : פירוש מדעי למקרא , עורכ י : גרינברג , משה אחיטוב שמואל , הוצאת ע עובד , תשס " ד * מגידוב רוני , השירה המקראית בראי ההוראה , מכו הרטמ , ³ ירושל י , תש " ע . * פנינה גלפז-פלר , יונה , מסע אל החופש , קריאה חדשה בספר יונה , הוצאת כרמל , . 2-1- ו ליגרפיה ) ביבליוגרפיה מקונת : ) אתר " מקראנט , " שכתובתו : - www . mikranet . org . il ובתוכו : א . מאגר מידע - ניווט או חיפוש לפי מילות מפתח ב . לקסיק ו מושג י ג . אטלס ד . קהילת מור י - מאמר י דידקטיי מאמר י בנושא קומיקס :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית