בימינו ספרי הקומיקס אינ רק ספרי שעשוע המתאר י דמויות גיבורי על , אלא ה נתפש י בעול כסוגה ספרותית , המאפשרת דיו מעמיק ורציני בנושא י היסטוריי וחברתיי , בי השאר בשל יכולת להעביר סיפור באמצעות תמונות , עיצוב דמויות ואפי ו " אבטיפוס " של דמויות מייצגות , ודר ² כ לאפשר העברת מידע , ריבוי דעות ועמדות . אחד הספר י שיצר את השינוי הוא ספרו של אמ הקומיקס היהודי , ארט שפיגל מ , ב לניצולי שואה שחי בארה " ב , אשר פרס בשנת 1986 את הספר " עכבר - סיפורו של ניצול " , המתאר את קורות אביו של שפיגל מ בשואה דר סיפור קומיקס . שפיגל מ זכה בשנת 1992 בפרס פוליצר על ספר זה ועל ספר ההמ ש , " כ א החלו צרותי . " בשנת 2--4 פרס שפיגל מ את הספר " בצל המגדל י שאינ " , שנכתב בעקבות אירוע אסו התאומ י בניו-יורק . לדבריו של שפיגל מ הקומיקס דומה לפעולת המוח - " פרצ י קטנ י של שפה ושל תמונות קצרות . " שימוש בקומיקס לצרכ י לימודיי - חינוכיי השימוש בקומיקס ככלי לחינו ולהוראה צובר ג הוא תאוצה בשנ י האחרונות בארה " ב , באירופה וביפ . מחקר י מצביע י על כמה יתרונות לשימוש בקומיקס כאמצעי לימוד : הקומיקס מאפשר התמודדות ע נושא י הנת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית