תכנית הלימוד י החדשה במקרא , התשס " ג , מפרטת את המטרות של תכנית הלימוד י בבית הספר היסודי . נציג את המטרות ואת יישו מ בספר הלימוד מלכי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית