מהו ספר תהל י ספר תהל י נמצא בתנ ² " בקוב " כתוב י " והוא כולל 15- מזמור י . מזמור י רב י בספר מיוחס י לדוד המ ל וכותרת היא " לדוד . " ל כ , על פי המסורת , מקובל לראות בדוד המ ל את מחבר ספר תהיל י . ואול , נראה שהמזמור י נכתבו בידי מחבר י שונ י ובמ ש זמ רב : מקצ ת מזמור י עתיק י מאוד , מקצת משלהי ימיה של ממלכת יהודה , ורב י אחר י חוברו בתקופת הגלות ובימי בית שני . המזמור י שכונסו בספר תהיל י ה אוס של תפילות עתיקות , שהופנו אל האל . את חל ק שרו או קראו הכוהנ י והלויי כחלק מעבודת ה ' בבית המקדש . סוגי המזמור י בספר תהילי אפשר לסווג את מזמורי תהיל י לפי אמות מידה שונות . נציע כ א חלוקה לארבעה סוגי מזמור י מרכזיי : א . מזמורי הלל - המזמור י הנפוצ י ביותר בספר ה מזמור י המהלל י את ה' . מזמור י אלו ה שירי תהילה בשבח ה , ' המפאר י את גדולתו ואת השגחתו על כל ברואיו . ב . מזמורי קינה - כשליש מהמזמור י בספר ה מזמורי קינה , המביע י צער ויגו על דיכוי הע בידי אויביו . ג . תלונת היחיד 4- - מזמור י בספר מכונ י " תלונת היחיד : " במזמור י אלה מתלו נ המשורר על סבלו הגופני והנפשי , א מביע ביטחו ³ ב כ שתפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית