בנוסח המסורה , מגילת רות נמנית ע חמש מגילות המופיעות על פי סדר קריא ת בבית הכנסת בחג י . מנהג הקריא ה של מגילת רות בחג השבועות נזכר במסכת סופר י מה מאה ה- 8 לס פירה : " ברות קורא י במוצאי י ו טוב ראשו של עצרת = ( שבועות ( עד חציו ומשל י במוצאי י ו טוב אחרו " ) מסכת סופר י יד טז ( . מנהג קריאת המגילה לפני קריאת התורה בשבועות מבוסס על קביעת חז " ל , שלפיה חג שבועות הוא חג מ ת תורה . זאת מש ו ש רות התגיירה , כ ש שבני ישראל נתגיירו בקבלת התורה , ו על כ יש ל קרוא את מגילת ר ות ב " עצרת , " כלומר , בחג שבועות . ז מ חיבור המגילה יש נ סברות שונות בנוגע לז מ חיבורה של מגילת רות . על-פי המסורת , שמואל הנביא הוא שכתב את מגילת רות ) ואת ספר שופט י 1 . ) וא כ , בתרג ו השבע י , מגילת רות מופיעה לאחר ספר שופט י ולפני ספר שמואל , מכיוו ש היא מתארת אירוע שה תרחש בתקופה זו ) רות א . ) 1 , בעקבות דברי הסיו של המגילה התעצבה ההשקפה , שמטרת המגילה היא לספר על ייחוסו של דוד , שאינו מופיע בספר שמואל ; כלומר , לפצות על ה יעדר שושלת יוחסי ³ לישי ) השוו לשושלת היוחסי של שאול , שמואל א ט . ) 1 , לפי הסברה השנייה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית