מגילת אסת ר מספרת את סיפורו של חג הפור י . לפי המגילה , מקורו של החג בסיפור ה הישרדות של היהוד י והצלחת באר זרה . המגילה מספקת את הרקע ההיסטורי לחג הפורי ) שהוא החג היחיד המופיע במקרא א אינו מופיע בתורה , )! ובדר ² זו היא מנציחה אותו כחג . למרות שהמגילה אינה מזהה בוודאות את המ ל אחשוורוש המדובר ואת הז מ המדויק שבו התרחשו האירוע י , יש חוקר י הסבור י כי המגילה אמינה מבחינה היסטורית . לפי חוקר י אלה המל אחשוורוש הוא חשירש הראשו או ) כסרכסס ביוונית ( , ששלט בממלכת פרס בשנ י 486-465 לפסה " נ . ואמ נ , במגילה מופיעות מיל י פרסיות רבות ) כגו אחשדרפנ י , פרתמ י , גנז י , דת , פתג ( , כמו ג מידע אותנטי לגבי החצר הפרסית , המנהג י וה מוסדות . ואול , מרבית החוקר י סבור י שהסיפור איננו סיפור היסטורי אלא סיפור דמיוני , הדומה לסיפור י רב י שנפוצ ו בקרב היהוד י באר ישראל ובגולה בתקופה הפרסית ובתקופה היוונית ) ההלניסטית . ) לפי גישה זאת , המגילה היא מעי רו מ היסטורי . החומר האותנטי הכלול במגילה הוא רק תפאורה , והדמויות הראשיות , כמו ג כל פרטי העלילה , רחוק י מאוד מהמציאות . ראוי לזכור ש הסיפור המתואר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית