ספר מלכ י הוא הרביעי בסדרת ספרי התנ ² " המגולל י את תולדות ישראל ל מ הכניסה לאר ועד ליציאה ממנה : ) 1 ( ספר יהושע מתאר את כניסת של שבטי ישראל לא ר כנע ואת כיבוש האר מידי העמ י היושב י בה . ) 2 ( ספר שופט י מתאר את המש תקופת הכיבוש ואת ההתנחלות במסגרות משפחתיות ושבטיות . ) 3 ( ספר שמואל מתאר את המעבר המדיני , החברתי והתרבותי למסגרת של ממלכה . ) 4 ( ספר מלכי מתאר את קורות ישראל בתקופת המלוכה - החל בימי הזוהר של הממלכה המאוחדת בהנהגת דוד ושלמה , ד ר קיו מ המפוצל של ממלכת ישראל בצפו וממלכת יהודה בדר ו , וכלה בחורבנ של שתי הממלכות בידי האימפריות הגדולות של העול העתיק – אשור ובבל – והגליית של בני ישראל מ ³ האר . ספר מלכי על שני חלקיו מס ר את תולדות המלכ י והממלכות של ישראל , החל ממות ו של דוד ) ימי הממלכה המאוחדת ( ועד לחורב ישראל ויהודה . האירוע ההיסטורי הראש ו המתואר בספר הוא המאבק על ירושת הכי סא בס ו ימיו של המ ל דוד בסביבות שנת 1--- לפסה " נ , והאירוע האחרו הוא שחרור המ ל הגולה יהויכ י על ידי מ ל בבל בשנת 561 לפסה " נ . המחבר , או למעשה מחברי הספר , תיארו תקופה של כ- 4-- שנה , ומטרת היי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית