כל יחידת לימוד בספר הלימוד תנ " ² לכיתה ו מורכבת משני חלק י : - עלילת הפרק או הפרק י הכלול י ביחידת הלימוד , המספרת באמצעות קומיקס . הקומיקס מלוה בפסוק י או בחלקי פסוק י , הלקוח י מ הפרק בתנ ² " ומאפשר י התמצאות וקישור בי הטקסט המקראי לבי הקומיקס . - דיו דידאקטי בפרק / י והצעות להוראה-למידה של הפרק / י באמצעות פעילויות , ביאור י , הסבר י , הפניות ועוד . החלק העוסק ב מגילת אסתר שונה משאר חלקי הספר והוא בנוי כ : - תחילה מובא סיפור המגילה כולה , פרק י א-י , בקומיקס . - בחלק השני של העיסוק במגילה מובא דיו דידאקטי בפרקי המגילה על פי נושא י . כ א תמצאו הצעות להוראת הנושא י המרכזיי של המגילה - ממלכת פרס , הקהילה היהודית בפרס , דמויות נש י במגילה , " ונהפ ו הוא " , מצוות החג ומנהגי החג . לה ל הפירוט של מרכיבי ההצעות להוראה-למידה : כותרת הפרק מלבד מספר הפרק בתנ , ² " הכותרת מביאה את תמצית הפרק , מיקוד נושאי , ולעת י ציטוט מרכזי . כותרות אלה מבהירות את מוקד הדי ו או מגרות לדי ו , ויכולות להוות פתיח או סיכ ו להוראת הפרק . כותרות משנה כדי למקד את הלמידה ולאפשר מקטעי הוראה , חילקנו כל פרק ליחידות-מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית