. 1 טוב ורע - למי ? פס : 4 ' א . היה אפשר לשאול שאלה רחבה יותר : למי הבשורה טובה , ולמי היא רעה ? לעם ? לשאול ? לדוד ? ליהונתן ? לשליח ? אבל בחרנו למקד את השאלה בדוד . ב . תשובה סתמית ( טובה / רעה ) אינה מספיקה . בקשו מהתלמידים לנמק , וכך לזהות מרכיבים " טובים " ו " רעים . " לדוגמה : הבשורה טובה לדוד , משום שעכשיו הוא יכול למלוך , ואויבו , שרצה להורגו ורדף אחריו - מת ; הבשורה רעה לדוד , משום שיהונתן חברו מת , ומשום שעכשיו כל האחריות של המלוכה והדאגה לעם מוטלת על כתפיו . וכמובן , יכולים להיות לתשובה עוד היבטים רבים - הזמינו את התלמידים לחשוב . . 2 גרסאות לסיפור מות שאול : יש חוקרי מקרא הטוענים כי למעשה לפנינו 2 גרסאות שונות , סותרות , למותו של שאול . אנחנו בחרנו להציג גישה הרמוניסטית , שלפיה אין סתירה אלא רצף סיפורי אחד , שבו גרסה אחת משלימה את הפרטים החסרים בגרסה האחרת ( כך אפשר לפתור , לדוגמה , את הסתירות בין בראשית א לבראשית ב-ג בעניין תיאור בריאת העולם ובריאת האדם . ( לפי גישה זאת , שאול אכן נפל על חרבו , כפי שמסופר בפרק לא בשמואל א , והנער העמלקי ראה אותו כשהוא כבר היה במצב זה . אפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית