. 1 עקרות ולידה ניסית . דוגמאות נוספות : סיפוריהן של שרה ( בראשית טז , ( רבקה ( בראשית כה , , ( 21 אם שמשון ( שופטים יג . ( בכל הסיפורים האלה , בסופו של דבר בעיית העקרות נפתרת . מוטיב העקרות הוא רמז מטרים ללידה פלאית של דמות שתהיה חזקה ורבת השפעה . שרה ילדה את יצחק , רבקה את יעקב ועשיו , אשת מנוח את שמשון . אפשר להשוות את תגובת אלקנה לחנה : " חמה , למה תבכי ? ולמה לא תאכלי ? ולמה ירע לבבך ? הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים ) " ! פס ' , ( 4 לתגובת יעקב לרחל : " וטחר אף יעקב ברחל וטאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע מםך פרי בטן ) " : בראשית ל , . ( 2 בסופו של דבר , גם בסיפור רחל וגם בסיפור חנה - האל פותח את רחם האישה העקרה בזכות האישה עצמה : רחל - " וטזכר אלהים את רחל וטשמע אליה אלהים וטפתח את רחמה ) " : בראשית ל , ;( 22 חנה " - וטשכמו בבקר וטשתחוו לפני ה ' וטשבו וטבאו אל ביתם הרמתה וטדע אלקנה את חמה אשתו וטזכרה ה : ' ויהי לתקפות הטמים ותהר חמה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל כי מה ' שאלתיו ) " שמואל א , א , . ( 20-19 האם להרחיב בנושא העקרות ? תלוי בכיתה ובסיפורים האישיים של הילדים . קצת קשה לילדים בגיל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית