- עולם התנ " ך , שמואל א , ב , הוצאת דברי הימים - בר אפרת שמעון , שמואל , סדרת מקרא לישראל : פירוש מדעי למקרא , עורכים : גרינברג משה , אחיטוב שמואל , הוצאת עם עובד , תשס " ד - זקוביץ יאיר , אהבת אב לבניו - אהבה המקלקלת את השורה , בתוך דוד : מרועה למשיח , הוצאת יד יצחק בן צבי , 1995 - ליבוביץ נחמה , עיונים בספר שמות , הוצאת ההסתדרות הציונית העולמית , תש " ל ובליוגרפיה ( ביבליוגרפיה מקוונת : ( אתר " מקראנט , " שכתובתו : - www . mikranet . org . il ובתוכו : א . מאגר מידע - ניווט או חיפוש לפי מילות מפתח ב . לקסיקון מושגים ג . אטלס ד . קהילת מורים - מאמרים דידקטיים מאמרים בנושא קומיקס : http : // www . esl-lab . / research / comics . htm http : // www . cbsnews . com / stories / 2005 / 03 / 25 / earlyshow / living / studyhall / main 683050 . shtml http : // findarticles . com / p / articles / mi–m 1272 / is–n 2627–v 126 / ai–19671125  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית