בהוראת התנ " ך יש הזדמנות להקניית רבדים רבים של ערכים תרבותיים - ישראליים ויהודיים - כחלק מהוראת התרבות העברית . השפה , הסיפורים , הדמויות , המקומות - כל אלה יוצרים את התשתית האסוציאטיבית-תרבותית בקרב ילדים ובני נוער , הגדלים להיות אזרחים במדינת ישראל . על כן , דגש ייחודי הושם בספר על עצם הבנת הסיפור כחלק מתהליך ניכוס התנ " ך . כמו כן הושם דגש על הממד השפתי תוך שילוב הקניית מיומנויות מקראיות , ביאורי מילים והדגשת ניבים וביטויים בשפה העברית . בנוסף הודגש הממד הגאוגרפי , מתוך מטרה ליצור זיקה קוגניטיבית ורגשית בין המקומות המתוארים בסיפור המקראי לבין חיי היום- יום של הלומדים , ולעודד את ערך אהבת הארץ . הקניית ערכים אישיים וחברתיים . תכניו של ספר שמואל מזמנים עיסוק בערכים אישיים וחברתיים כאחת , לדוגמה : לחץ חברתי , איפוק , אחריות , מנהיגות ועוד . בד בבד עם העיסוק בתכנים , ראינו לנכון לשלב בהיבטים המתודולוגיים של הספר גם ממד ערכי - דהיינו , לעודד לריבוי דעות ולסובלנות , עבודה של תהליך לאורך זמן , יצירתיות כערך . הספר מכוון ל יצירת קשר בין המקרא לבין העולם החווייתי , האינטלקטואלי , התרבותי וה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית