תכנון הלימודים - התמודדות עם הספק החומר המציאות מכתיבה לעתים סדר שונה מן המתוכנן , ולעתים לא מספיקים לסיים ללמד את כל הפרקים הנדרשים בכיתה ה . ספר הלימוד שמואל מציע אמצעים שונים להתמודדות עם בעיית ההספק . האמצעי הראשון הוא לכאורה טכני - הכללת כל הפרקים הנדרשים על פי תכנית הלימודים לכיתה ה בספר אחד , למרות שבתנ " ך עצמו מדובר בשני ספרים ואף בשלושה ( כולל 2 הפרקים מספר מלכים . ( אמצעי זה מאפשר היכרות של הלומד עם התכנית השנתית . אמצעי זה אף מקל על המורה לתכנן את ההוראה לאורך שנת הלימודים בהתחשב במציאות הבית- ספרית . להבאת כל פרקי הלימוד בספר אחד יש סיבות נוספות : סיבה מקראית- מחקרית - שלפיה אין הפרדה בין ספר " שמואל א " לבין ספר " שמואל ב , " אלא הם ספר אחד שחלוקתו לשני חלקים היא חלוקה טכנית בלבד . סיבה דידקטית - מכיוון שתכנית הלימודים דורשת את הוראת מכלול הפרקים , מן הראוי שספר הלימוד יציג לפני הלומדים והמלמדים את סך כל הפרקים כמכלול אחד , כיחידה שלמה אחת . האמצעי השני הוא ההתמקדות במסרים העיקריים של כל אחד מהפרקים . המטרה של הוראת המקרא בכיתה ה היא להכיר את הסיפורים ולהבין אותם , ובפרקי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית