תכנית הלימודים במקרא מגדירה כמה יעדים הקשורים בהתמצאות של תלמידי בית הספר היסודי במקרא . נפרט יעדים אלה : לדעת לצטט ביטויים ופסוקים נבחרים . לכל נושא ולכל ספר מן המקרא הנלמדים בביה " ס היסודי , צורפה רשימה של ניבים , ביטויים וקטעים לבקיאות ( יש שקטעים סומנו על ידי מילים פותחות ומסיימות . ( הרשימה תסייע למורים לבחור ביטויים , קטעי פסוקים או פסוקים מרכזיים לעניין הנלמד . על בסיס היעד הזה והיעד הבא הגדרנו את פינת " משפטים לדרך " שתפורט להלן . לדעת לזהות את ההקשר שממנו נשאבו הביטויים והפסוקים . בספר הלימוד שמואל ישנה התייחסות למשמעות הניבים ברצף הוראת הפרק , ובנוסף הספר מציע את הפינה " משפטים לדרך , " המופיעה בסיומם של חלק מן הפרקים . בפינה זו מודגשים הניבים והביטויים המומלצים ללמידה בע " פ . גם איורי הקומיקס מלווים בציטוטים חשובים מן הפסוקים , ולעתים הניבים מופיעים בדיאלוגים בין הדמויות המאוירות . להכיר את רצף השתלשלות האירועים שבסיפורים . לטובת השגת היעד הזה , אנו מציעים כמה אפיקי הוראה : הבסיסי - קריאת הפרקים מתוך התנ " ך . הבאת העלילה באמצעות איורי הקומיקס , ויצירת קישור בין הקומיקס לב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית