להכיר ולבחון דמויות בתולדות העם , דוגמת האבות והאמהות , נביאים , שופטים , מלכים ודמויות נוספות . בספר הלימוד שמואל נכיר דמויות מרכזיות דוגמת שמואל , שאול , דוד , מיכל , אביגיל , יואב בן צרויה , בת שבע , אבשלום , אחיתופל ושלמה . נכיר גם דמויות משנה דוגמת נבל , בעלת האוב ועוד . להכיר את המקרא כספרות שלרוב אינה מעלימה ומטשטשת חולשות אנוש . ייחודו של ספר שמואל הוא בכך שהדמויות המתוארות בו הן דמויות אנושיות , מלאות רגשות וסתירות פנימיות , המתפתחות לאורך זמן . למשל , שאול ויחסו המורכב לדוד - לכך הקדשנו את הפרק " מאוהב לאויב ;" שמואל ויחסו האמביוולנטי כלפי שאול - לכך הקדשנו את הפרק " רגשות מעורבים ;" או דוד וחולשתו בסיפור בת שבע , ומורכבות תפקידו כאבא וכמלך בפרקי מרד אבשלום , וכן התפתחות יחסה של מיכל לדוד . לנקוט עמדה מנומקת ומבוססת כלפי ערכים , תפיסות עולם ודמויות במקרא . מתוך מטרה זו גזרנו שני " כללי אצבע " בפיתוח הספר ובהמלצות להוראה : הכלל הראשון - הנמקה . התלמידים מתבקשים , הן בשאלות אינפורמטיביות והן בשאלות של טיעונים ונקיטת עמדה , לבסס את דבריהם על ציטוטים מתוך הפסוקים . נימוקים תקפים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית