תכנית הלימודים החדשה במקרא , התשס " ג , מפרטת את המטרות של תכנית הלימודים בבית הספר היסודי . נציג את המטרות ואת יישומן בספר הלימוד שמואל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית