ספר שמואל הוא השלישי בסדרת ספרי התנ " ך המגוללים את תולדות ישראל למן הכניסה לארץ ועד ליציאה ממנה : ( 1 ) ספר יהושע מתאר את כניסתם של שבטי ישראל לארץ כנען ואת כיבוש הארץ מידי העמים היושבים בה . ( 2 ) ספר שופטים מתאר את המשך תקופת הכיבוש ואת ההתנחלות במסגרות משפחתיות ושבטיות . ( 3 ) ספר שמואל מתאר את המעבר המדיני , החברתי והתרבותי למסגרת של ממלכה . ( 4 ) ספר מלכים מתאר את קורות ישראל בתקופת המלוכה החל בימי הזוהר של הממלכה המאוחדת בהנהגת דוד ושלמה , דרך קיומן המפוצל של ממלכת ישראל בצפון וממלכת יהודה בדרום , וכלה בחורבנן של שתי הממלכות בידי האימפריות הגדולות של העולם העתיק – אשור ובבל – והגלייתם של בני ישראל מן הארץ . הרציפות בין הספרים האלה ניכרת היטב בספר שמואל על שני חלקיו . הסיפורים על עלי בפרקים הראשונים של שמואל א הם המשך ישיר לסיפורים על תקופת המנהיגים המקומיים שבספר שופטים . והסיפורים על מאבקי הירושה והאינטריגות הפוליטיות והמשפחתיות בחצר המלך דוד בסוף שמואל ב מתקשרים ישירות לסיפורים על המאבקים סביב המלכת שלמה בפרקים הראשונים של ספר מלכים א . לפי זה מסתבר שספר שמואל הוא במהותו חלק מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית