כל פרק בספר הלימוד שמואל בנוי משני חלקים : חלק א : עלילת הפרק , המסופרת באמצעות קומיקס . הקומיקס מלווה בפסוקים או בחלקי פסוקים , הלקוחים מן הפרק בתנ " ך ומאפשרים התמצאות וקישור בין הטקסט המקראי לבין הקומיקס . חלק ב : הצעות להוראה- למידה של הפרק באמצעות פעילויות , ביאורים , הסברים , הפניות ועוד . להלן הפירוט של מרכיבי ההצעות להוראה- למידה . כותרת הפרק מלבד מספר הפרק בתנ " ך , הכותרת מביאה את תמצית הפרק , מיקוד נושאי , ולעתים ציטוט מרכזי . כותרות אלה מבהירות את מוקד הדיון או מגרות לדיון , ויכולות להוות פתיח או סיכום להוראת הפרק . כותרות משנה כדי למקד את הלמידה ולאפשר מקטעי הוראה , חילקנו כל פרק ליחידות- משנה , על פי רוב לפי החלוקה הנושאית ולפי הפסוקים ברצף הפרק בתנ " ך . כל יחידת- משנה מוכתרת בכותרת צבעונית . כותרות אלה מאפשרות מיקוד והגדרת הנושא , לטובת תלמידים ש " הלכו לאיבוד . " " עוגנים " - פתיח לפרק , סיכומי ביניים וסיכום הפרק הנחת יסוד היא כי רצף הספר - יש בו אשליה . הספר אמנם רציף , אולם ההוראה מקוטעת מטבעה : אם בשיבוץ שיעורי התנ " ך במערכת השעות או בהפסקה בין שיעור לשיעור , ואם ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית