שילוב איורי קומיקס- בכל פרק מוצגת תחילה עלילת הסיפור באמצעות איורי קומיקס . האיורים מלווים בפסוקים מהתנ " ך . מטרת השימוש בקומיקס היא לסייע בהבנת הפרק ברמה הבסיסית - הבנת רצף העלילה של הסיפור . הוראת הפרק באמצעות נושא מארגן - הניתוח של כל אחד מהפרקים מתמקד במספר של נושאים : עניין מרכזי בעלילה , מושג , דמות , ערך , מיומנות מקרא ועוד . ההנחה היא שבכל אחד מפרקי ספר " שמואל " ישנם אינספור נושאים לניתוח ולהוראה , אבל מפאת מגבלות הזמן , וגם מתוך השאיפה להגיע להבנה מעמיקה ככל האפשר , כדאי להתמקד ולבחור מתוכם את הנושאים החשובים ביותר והמתאימים ביותר לגילם של הילדים . על כן ויתרנו על נושאים מסוימים , והרחבנו בנושאים אחרים . ועם זאת , במדריך למורה מופיעות הצעות מגוונות להרחבה , הנתונות לשיקול דעתו של המורה . דיון במסרים המרכזיים של ספר שמואל - בראיית- על , ספר " שמואל " עוסק בכמה תהליכים מרכזיים - פוליטיים , חברתיים ודתיים : ביסוס המלוכה כשיטת שלטון על העם ( לעומת תפקידי הכוהן , הנביא , השופט ;( ביסוס מלכות בית דוד על ישראל ; מרכזיותה של ירושלים כעיר הבירה . התהליכים הללו מיוצגים על ידי שלוש דמו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית