ספר הלימוד שמואל פותח בהתאמה לתכנית הלימודים החדשה במקרא , התשס " ג . הספר מציע דרכים להוראת וללמידת ספר " שמואל " וכן המסרים , הרעיונות , המטרות והמושגים המופיעים בתכנית הלימודים , וזאת בהתאמה לגיל הילדים ולמשתמע ממנו - תחומי עניין , ידע קודם , שלב התפתחותי בהקשר של שפה ואוצר מילים ובהקשרים רגשיים ומוסריים , ועוד . הספר כולל את פרקי הלימוד מהספרים שמואל א , שמואל ב ומלכים , המופיעים בתכנית הלימודים לכיתה ה . הספר מושתת על עקרונות הוראת תחום המקרא ועל התכנים , המיומנויות והערכים המופיעים בתכנית הלימודים להוראת המקרא , התשס " ג . המדריך למורה שלפניכם נועד לסייע לכם , המורים , בתהליך ההוראה . במדריך למורה ובמערך ההשתלמויות המלווה את התכנית , תמצאו הצעות רבות לארגון הלמידה ולעיבוד חומרי הלמידה להוראה בכיתה . כך , אנו מקווים , יהיה המסע הלימודי בין פרקי שמואל חוויה מרתקת לכם ולתלמידיכם . בנוסף על המבוא - המדריך למורה מכיל את ספר הלימוד עצמו , שבשוליו מופיעות הערות והארות למורה . ההערות למורה כוללות העשרה של ידע ( פרשנויות , מדרשים , חקר המקרא ועוד , ( המלצות והצעות להוראה ולהרחבת הדיון , ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית