כולל את פרקי הלימוד מהספרים שמואל א , שמואל ב ומלכים לפי תכנית הלימודים החדשה במקרא לבתי הספר הממלכתיים מדריך למורה מדריך למורה לספר שמואל מבוא למורה והערות למורה - משולבים בספר הלימוד לתלמיד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית