לפניכם כמה קריטריונים לניתוח הפעילויות מזוויות שונות . ניתוח הפעילויות על פי קריטריונים אלה עשוי לעזור לכם בבחירת הפעילויות ובהתאמתן ללומדים השונים . כישורי חשיבה יש בספר פעילויות הדורשות כישורי חשיבה פשוטים , כגון זכירת פרטים או הפקת מידע בסיסי מן הטקסט הנקרא . יש פעילויות שהן מורכבות קצת יותר , למשל : הן דורשות איסוף מידע וארגונו מחדש בצורה אחרת - בטבלה , בתמונה , בסיכום וכדומה ; הן מצריכות ניתוח של סוגיה פשוטה ; הן דורשות הסבר על תהליך בודד או על השוואה בין תופעות בעזרת מספר מוגדר ומועט של נקודות להשוואה . יש בספר גם פעילויות מורכבות המצריכות כישורי חשיבה מורכבים , למשל : השוואה בין מספר רב של גורמים והסקת מסקנות , ניתוח של תהליכים שונים ובחינתן של השפעות הדדיות ביניהם , יישום של עקרונות במצבים חדשים , חשיבה ביקורתית והערכה על פעולות שונות של האדם . המעטנו בפעילויות הדורשות כישורי חשיבה פשוטים ו"ציטוט" הטקסט . מרבית הפעילויות דורשות הפעלת כישורי חשיבה מורכבים יותר . עם זאת , חשוב לזכור ששאלות התומכות בהבנת הנקרא בטקסט הן תנאי חשוב לביצוע מטלות הדורשות כישורי חשיבה מורכבים . לכן , חש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית