ניסוח - באמצעות הטקסטים התלמיד מתוודע אל שפת הגיאוגרפיה , שפה עשירה במושגים , חלקם חדשים , וחלקם קשים . בבחירת הניסוחים הנחה אותנו הרצון להעשיר את שפתם של התלמידים ואת אוצר המילים שלהם , מבלי להעמיס עליהם שפה מורכבת הרחוקה משפתם . אך הקושי הלשוני של טקסט אינו טמון , כמובן , רק באוצר המילים אלא גם באורך הטקסט , במבנה המשפט וברמת הלכידות ( הקוהרנטיות ) שלו . לכן הקפדנו על משפטים קצרים ולא מורכבים מדי ועל רצף לוגי בין המשפטים , הפסקאות . 'וכו עניינים של "מיקום" - במקרים רבים אנו "מודיעים" לתלמיד על מה הוא עתיד לקרוא בהמשך , והיכן הוא יכול למצוא מידע נוסף . במקרים אחרים מובאת תמצית של מה שלמדנו עד כאן ומה נלמד מכאן ואילך . כך אנו מסייעים לו להתמצא "איפה הוא עומד" מבחינת חומר הלימוד . שימוש בהפניות - לכל פריט - תמונה , מפה , גרף או טבלה - יש הפניה מהטקסט , וכך הנתונים אינם " תלויים באוויר" אלא מתקשרים ישירות לחומר הנלמד בטקסט . הפריטים החזותיים בדרך כלל מאמתים , מרחיבים ומסבירים בצורה שונה את המידע שמועבר באמצעות הטקסטים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית