מחשבה רבה הושקעה בהכנת הטקסטים של ספר הלימוד והחומר החזותי שלו ובקשרים שביניהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית