אלה הם קטעי מידע המופיעים בתוך מסגרת מיוחדת ויש הפניה אליהם מתוך הטקסט . קטעי מידע אלה מרחיבים את הנושא העומד במוקד הפרק או הסעיף , ומטרתם להעשיר את עולמם של הלומדים בתחומים שונים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית