פתח דבר 4 .......................................................................................................................... . 1 עקרונות ומטרות 5 ...................................................................................................... א . בתחום המקצוע 5 ...................................................................................................... העקרונות המנחים 5 .................................................................................................. התכנים 6 .................................................................................................................... מיומנויות וכישורים 6 ................................................................................................ הערכים 6 .................................................................................................................... ב . בתחום ההוראה-למידה 7 ........................................................................................ . 2 אופן הלימוד בספר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית