לפניכם כמה קטעים להרחבת המידע בנושאים שונים המופיעים בספר . לא כללנו אותם בספר מחשש שהם יהיו קשים מדי לתלמידים , ולכן הם מובאים כאן לעיון המורים בלבד . חום מ ס החום הכמוס הוא חום ) אנרגיה ( שנקלט או נפלט מחומרים בתהליך של שינוי מצבי הצבירה שלהם . המים באטמוספרה משנים כל הזמן את מצב הצבירה שלהם : מים ) נוזל ( מתאדים והופכים לאדי מים ) גז ;) אדי המים הופכים ) בתהליך של התעבות ( לטיפונות מים ) נוזל ;) המים קופאים והופכים לקרח ) מוצק ;) והקרח מפשיר והופך למים ) נוזל . ) תוך כדי השינויים במצבי הצבירה האלה , המים קולטים ופולטים חום כמוס . תהליך האידוי של מי האוקיינוסים צורך אנרגיית חום , אותה המים קולטים מסביבתם . האנרגיה הזאת אצורה במים , והיא אינה מעלה את הטמפרטורה שלהם לכן האנרגיה הזאת נקראת חום כמוס . לעומת זאת , כאשר אדי המים שבאוויר מתעבים לטיפונות בענן , הם משחררים את האנרגיה ) החום הכמוס ( שהייתה אצורה בתוכם , ופולטים חום לסביבתם . מכאן הקשר להתפתחות עננים ברור : בתהליך ההתעבות , כשהמים עוברים ממצב גזי למצב נוזלי ) אדי מים הופכים לטיפונות , ) החום הכמוס משתחרר אל האוויר ומחמם אותו . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית