בספר מצוינים אתרים רבים המתאימים לתלמידים . הקישורים לאתרים אלה נמצאים בספרייה הוירטואלית של מטח באסופה "מסע במרחבי . "האטמוספרה ברשימה שלפניכם תמצאו כתובות של אתרים נוספים להרחבה . מידע כללי בנושאי אקלים ומזג אוויר מבוא לתורת האקלים –האוניברסיטה העברית http : // web . mscc . huji . ac . il / synlab / Courses / 40109 _ 2004 . htm באתר של האוניברסיטה העברית מוצגים שקפים המלווים 11 שיעורים ותרגילים בנושאים שונים הכלולים בקורס מבוא לתורת האקלים ) תשס"ד . ) USATODAY ) באנגלית ( http : // www . usatoday . com / weather / resources / basics / wworks 0 . htm אוסף של הסברים בנושאים מטאורולוגיים שונים . חלק מההסברים מלווים בתמונות ואף באנימציות . תוכלו למצוא באתר גם תחזיות מזג אוויר , נתוני טמפרטורות ומשקעים יומיים , מפות לוויין עדכניות מאזורים שונים בעולם ) כולל המזה"ת , ) חדשות על אירועים חריגים של מזג אוויר ועוד . Golbal Climates ) באנגלית ( http : // www . uwsp . edu / geo / faculty / ritter / geog 101 / uwsp _ lectures / climates _ toc . html מידע על אזורי אקלים בעולם באתר של אוניברסיטת וי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית