לפניכם קריטריונים לניתוח הפעילויות מזוויות שונות . ניתוחן על-פי אמות מידה אלה עשוי לעזור לכם בבחירת הפעילויות ובהתאמתן ללומדים השונים . כדי לבחון את סוגי הפעילויות , בדקו את מקומה של כל פעילות ברצף מגבוה עד נמוך בכל מדד מן המדדים שיפורטו להלן . אך שימו לב : ייתכנו חיתוכים רבים בין המדדים השונים , ואפשרויות רבות לצירופים ביניהם . למשל , פעילות מסוימת יכולה לדרוש גם כישורי חשיבה גבוהים , גם יצירתיות וגם זמן רב לביצועה , ואילו פעילות אחרת יכולה לדרוש כישורי חשיבה גבוהים , יצירתיות מועטה וזמן ביצוע קצר . . 1 מדד : כישורי חשיבה בספר הלימוד יש פעילויות הדורשות כישורי חשיבה לא מורכבים , כגון : זכירת פרטים או הפקת מידע בסיסי מן הטקסט הנקרא . פעילויות אחרות דורשות כישורים מורכבים יותר , כגון : איסוף מידע וארגונו מחדש בצורה אחרת ) בטבלה , בתמונה , בסיכום וכדומה , ) או ניתוח של סוגיה פשוטה , או הסבר על תהליך בודד או על השוואה בין תופעות בעזרת מספר מוגדר וקטן של נקודות להשוואה . ועוד סוג של פעילויות הוא פעילויות מורכבות המצריכות כישורי חשיבה מורכבים , כגון : השוואה בין מספר רב של גורמים והסקת מסקנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית